Bodø Bordtennisklubb ønsker velkommen til Bodømesterskapet 2019– ei ranking- og lagturnering i bordtennis – som arrangeres i  Bankgata Flerbrukshall 2. og 3. februar 2019. Resultatene kommer inn i NBTFs rankingssystem.
NB: Det spilles fullt plasseringsspill frem til finale for lagkamper på lørdag og stor-puljer med 4 av 6 deltakere videre til sluttspill i rankingklassen på søndag. Derfor har dette stevnet veldig få klasser. Alle får mange kamper uansett 🙂

Klasser og foreløpig program

Lørdag 2. februar:
08.30 Hallen åpner
09.30 Corbillion Cup 2-manns felles lagkonkurranse  (kr 240,- pr. spiller)
09.30 Lagkamper  runde 1 
10.00 Rekrutt 13 single (kr 100,- pr. spiller)
11.00 Lagkamper runde 2 (alle deltar)
12.30 Lagkamper runde 3 (alle deltar)
14.30 Lagkamper runde 4 (alle deltar)
16.30 Finale lagkamp

Søndag 3.februar:
08.30 Hallen åpner
09.00 Rankingklasser (kr 200,- pr. spiller)
12.00 Sluttspill rankingklasser – kvartfinaler
12.30 Sluttspill rankingklasser – semifinaler
13.00 Sluttspill rankingklasser – finaler

Oppdeling i grupper ut fra rankingpoeng. Antall deltakere i hver gruppe settes opp når vi får oversikt over påmeldte deltakerne. Hvis det for eksempel blir 60 deltakere deler vi inn i 5 grupper av 12 spillere, for eksempel de mellom 0 og 1000 poeng, de mellom 1000 og 1200, de mellom 1200 og 1500, de mellom 1500 og 1700, de mellom 1700 og 1900 og de over 1900 poeng.

Det er ikke egne klasser for gutter/jenter eller oppdelt etter alder. Inndeling i rankinggrupper skjer kun ut fra rankingpoeng. Nybegynnere kan også delta i denne klassen om de ønsker. Alle får uansett spille mange kamper siden vi bruker store puljer der for eksempel 4 av 6 går videre til sluttspill.

Endelig program og trekning vil publiseres senest dagen før stevnestart

Reglement og konkurranseform

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2007.
NIFs dopingbestemmelser gjelder. 

Overdommer. Ane Handegård tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Sven Martin Olsen tlf. 902 51 430.

Konkurranseform:
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle  kamper.I rankingklassene spilles det puljespill med avsluttende sluttspil. Om tiden tillater det blir det B-sluttspill.
I lagkampen spilles det Corbillion Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X. Rankingpoeng bestemmer hvem som spiller som A,B X,Y der A (og X) er den spilleren av de to som har flest rankingpoeng.
Det legges opp til at et lag alltid kun har 2 spillere.
Det er ikke tillat med reserver. Ved forfall av spiller vil stevneledelsen hjelpe til med å finne ny makker til deltakere uten lagmakker så langt det er mulig. Lagkampen stoppes når et lag har vunnet 3 kamper. Det spilles plasseringskamper til siste plass slik at alle lag er sikret like mange lagkamper – unntatt de to lagene som går til finalen – de får 1 lagkamp ekstra.

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Nittaku hvite*** 40+.

Innmelding: Forfall av spillere/lag meldes inn senest 45 minutter før klassen starter. 
Trekning skjer senest dagen før stevnet starter.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking pr. 01.02.19. Hvert påmeldte lags gjennomsnittlige rankingpoengsum danner grunnlaget 
Dømming: Spillere som ikke er i aksjon må ta dømme både i pulje-/lagkamp- og i sluttspill etter man er utslått.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. 

Servering: Det serveres mat og drikke gjennom hele arrangementet.
Vi tar i mot betaling både i kortterminal og på Vipps. Påmeldingsfrist 25. januar 2019. Påmelding gjøres på skjema dette påmeldingsskjemaet (Excel). Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
For lagkampen kan man melde på kun 2 spillere. Merk at gjennomsnittlig rankingsum på hvert påmeldt lag danner grunnlaget for lagets seeding. Det tillates at man kan melde på spillere fra andre klubber på sitt lag. Jenter deltar på lik linje med gutter i denne konkurransen. 
Dersom noen ikke har/finner lagmakker vil stevneledelsen så langt som mulig sette sammen lag. Startkontingenten skal betales samlet for alle lagene til hver klubb, faktura tilsendes og må være betalt før stevnestart. 

Velkommen til Bodømesterskapet 2019!