cropped-ThonHotelNordlysCup_2f-2.jpg

Som kjent er Bodø BTK arrangør av Thon Hotel Nordlys Cup 25. og 26. september. I den forbindelse vil jeg komme med viktig informasjon som man må bite seg merke i, både for nye og gamle medlemmer. Se det oppdaterte programmet her. 

For å få til Nord-Norges største bordtennisstevne (foruten de NM-arrangementene som vi står bak) så kreves det en masse dugnadsinnsats fra alle med tilknytning til klubben. En turnering som dette er den største inntektskilden vi har, inntekter som igjen kommer tilbake til medlemmene, og utvikling av klubben. Samtidig er det en unik mulighet til å få uvurderlig kamptrening i egen by, knytte nye kontakter og skape nye vennskapsbånd. Vi vet allerede at det kommer spillere fra Sverige, Finland og noen klubber sørpå, i tillegg til en god del fra de andre nordnorske klubbene. Dette er også en god forberedelse til det kommende NM for junior som vi arrangerer 19.-21. februar neste år.

FørstNettsideheading_v1 og fremst kjempeoppslutning fra nesten alle spillere i klubben, av de som har vært på trening i høst, 24 stykker. Dette er den beste kamptreningen får man i turneringer som dette. I år går det hele av stabelen i den flotte nye Bankgata Flerbrukshall, hvor vi etter planen skal sette opp 20 bordtennisbord. Se hallplanen her. 

Vi har satt opp noen nøkkelfunksjoner:

  • Undertegnede er stevneansvarlig og koordinerer det hele, tar i mot påmeldinger etc. og skal ha (forhåpentligvis) oversikta hele veien.
  • Sven Martin Olsen er sekretariats- og teknisk ansvarlig og sørger for at data og lyd fungerer, at klasser starter til rett tid. Han får bl.a. med seg noen andre ringrever som bl.a. Rolf Inge Olsen og kanskje noen fler.
  • Rolf Olsen, er overdommer. Han er forbundsdommer, og har nylig oppdatert seg på det siste på regelfronten, som assisterende overdommer stiller Sigbjørn Skjerpen Johansen, også nylig oppdatert på regelverket.
  • Tone Magnussen er kantineansvarlig, hun sender ut vaktlister etc. Hun har nylig sendt ut en første henvendelse hvor hun ber om tilbakemeldinger fra dere, om hvilke vakter dere ønsker, eller som ikke passer.
  • Tore Dagsloth  er transportansvarlig og sørger for at de bordtennisbordene og utstyret ellers, som vi har stående på Lærerskola og i Nordlandshallen, som vi trenger kommer trygt fram til Bankgata.
  • Ane Handegård har ansvaret for registrering av klubbens spillere, og de besøkende spillere når de ankommer hallen. Hun følger også opp våre rekruttspillere så lenge de er i hallen. Hun har også ansvar for å koordinere dommere der det trengs.
  • Sigbjørn Skjerpen Johansen er premieansvarlig.

Viktige datoer:

Lørdag 12. september, senest må dere gi beskjed til  til undertegnede at dere deltar (forhåpentligvis) i stevnet, og evt. hvilke klasser dere deltar i. Om dere er usikre på hvilke klasser dere kan delta i så setter jeg dere opp i det dere kan. 4-6 klasser i løpet av helga kan de fleste regne med. Priser etc. finner dere på invitasjonssida til stevnet.
Onsdag 23. september kl. 17.30 trenger vi noen sterke folk til å være med på å transportere bord fra Nordlandshallen og Lærerskola. Tore Dagsloth ordner bil som er ved Nordlandshallens hovedinngang kl. 18.00. Gi bekreftelse til undertegnede at dere kan møte da.
Fredag 25. september, kl. 19.00 møtes vi ved Bankgatahallen for rigging i hallen.
Lørdag 26. og søndag 27. september, kl. 08.00 møter alle (om man ikke har gyldig fraværsgrunn) klubbens medlemmer i hallen.
Søndag 27. september skal alle klubbens medlemmer og med minst én foresatt være tilstede kl. 15.30 ved stevnets slutt for å være med på nedrigging.

Hva forventes av spillerne i klubben?

Klubbens medlemmer og spillere må være i hallen så lenge det er spill som foregår. Vi vil hele tiden ha bruk for dere til dømming. Ingen forlater hallen uten å klarert det med undertegnede eller Ane.

Når man spiller for Bodø BTK i offisielle turneringer så skal man benytte klubbdrakten, trøye og treningsoverall så fremst man har det.
Har vi fått våre nye drakter til stevnet så skal disse brukes. Dette er forpliktelser man har ovenfor sponsorene våre. Les mer om retningslinjer man har som spiller i Bodø BTK.

Husk å melde i fra ved ankomst til hallen ved registreringsbordet.

… denne siden vil oppdateres…