Grenseløs idrettsdag, Bodø

Her skal vi være representert med noen personer.