Informasjonsmøte om sesongen 2019/20.

Idrettens Hus på Aspmyra stadion, torsdag 29. august 2019, kl 18.00-21.00.

Viktig at hver medlem kommer, yngre spillere (under 18) må ha med eller være representert med foresatt, gjelder både nye og gamle medlemmer. Håper alle kan sette av tid til dette.

Da vil det bli gitt viktig info om den kommende sesongen, om treningsopplegget, aktiviteter, stevner, og hva som blir av dugnadsoppgaver for spillere og foresatte. Spesielt om Regionalcup i oktober og NM for yngre i mars.

Hvilke stevner hver enkelt anbefales å delta på.

Om seriespill om hvem som deltar, kan delta.

Gjennomgang av bruk av Spond-appen.

Legger også opp til ei idémyldring omkring hvordan skaffe mer penger til klubben, slik at egenandelene for hver enkelt blir lavest mulig.

Noen som vet om mulige sponsorer?

Legges opp til gruppearbeid om dette.

Treninger denne dagen utgår. Bekreft helst deltakelse via Spond.

Velkommen!