Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Regionalcup-stevne 1 i sesongen 2019/20, Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 12.–13. oktober 2019.

Program

Lørdag 12. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer double (kr 75,- pr. spiller)
Kl. 09.00 Gutter 15 double (kr 60,- pr. spiller)
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11 (kr 100,-)

Kl. 10.15 Herrer Junior (kr 110,-)
Kl. 10.15 Veteran 35 (kr 150,-)
Kl. 10.15 Rekrutt 15 (kr 100,-)

Kl. 14.00 Herrer A (kr 150,-)
Kl. 14.00 Damer A (kr 150,-)
Kl. 14.00 Herrer E (kr 150,-)
Kl. 14.00 Sjåførklasse (kr 100,-) ikke lisensklasse – for foresatte og ikke aktive
Kl. 14.00 Nybegynner 15 (kr 100,-) ikke lisensklasse – for de som har begynt å spille siste året – trenere kan vurdere hvem som passer her

Kl. 19.00 Pizzakveld i Bankgata Flerbrukshall – om interessen er der?


Søndag 13. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer B (kr 150,-)
Kl. 09.00 Gutter 15 (kr 100,-)
Kl. 09.00 Nybegynner 13 (kr 100,-) ikke lisensklasse – for de som har begynt å spille siste året – trenere kan vurdere hvem som passer her

Kl. 12.45 Herrer C (kr 150,-)
Kl. 12.45 Herrer eldre junior (kr 140,-)
Kl. 12.45 Gutter 13 (kr 100,-)

Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2008. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Nittaku hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert. Vi tar et ørlite forbehold om at om det blir stor påmelding i noen klasser så kan det bli cupspill. Doubleklassene går trolig som cupspill. I klasser med mange påmeldte kan også deltakerbegrensing foretas. I klasser med færre enn seks deltakere kan klassen avvikles med bare puljespill – uten sluttspill. Klasser med færre enn fire deltakere kan bli strøket. Jenter kan spille i gutteklassene. Der tiden tillater det tar vi sikte på å gjennomføre B-sluttspill i noen klasser. I B-sluttspillet må spillerne selv og foresatte belage seg på å dømme.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. bolk.
Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Påmeldingsfrist 28. september 2019. Påmelding gjøres på skjema under. Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 11. oktober 2019.

Praktisk informasjon:

Påmedlingsskjema (Excel).

Kantine:
Det vil bli salg av mat og drikke fra kantine i hallen. Mulighet å betale kontant, med kort og VIPPS.

Overnatting:
 Thon Hotel Nordlys anbefales som overnattingssted.


Bestilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Evt. bruk NBTFs avtale med Thon Hotels.

Det planlegges felles pizzakveld for alle spillere, ledere og foresatte lørdag kveld. Påmelding gjøres på påmeldingsskjemaet, samlet for hver klubb.
Gi beskjed om det er noen som har allergier som må taes hensyn til.

Velkommen til Regionalcup 1 – 2019/20!