Det er ved påmeldingsfristens utløp påmeldt 48 spillere til de ordinære klassene i sesongens første  Regionalcup-stevne som går av stabelen i Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 6.–7. oktober 2018.

Påmeldingsoversikt

Påmeldingsoversikt, Inndelt per klasse

Påmeldingsoversikt, Inndelt per klubb

Tidsskjema

Lørdag 6. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer double
Kl. 09.00 Gutter 15 double
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11

Kl. 10.15 Herrer Junior
Kl. 10.15 Veteran 35
Kl. 10.15 Rekrutt 15

Kl. 14.00 Herrer A
Kl. 14.00 Damer A
Kl. 14.00 Herrer E
Kl. 14.00 Sjåførklasse
Kl. 14.00 Nybegynner 15

Kl. 19.00 Pizzakveld i Bankgata Flerbrukshall


Søndag 7. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer B
Kl. 09.00 Gutter 15
Kl. 09.00 Nybegynner 13

Kl. 12.45 Herrer C
Kl. 12.45 Herrer eldre junior
Kl. 12.45 Gutter 13

Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.
Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2007. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Nittaku hvite*** 40+. baller benyttes.

Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet ikke er spesifisert.
Der tiden tillater det tar vi sikte på å gjennomføre B-sluttspill. I B-sluttspillet må spillerne selv og foresatte belage seg på å dømme.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. bolk.
Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 5. oktober 2018.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Det vil bli salg av mat og drikke fra kantine i hallen. Mulighet å betale kontant, med kort og VIPPS  #106481.

Det blir felles pizzakveld for alle spillere, ledere og foresatte lørdag kveld.
Etterpåmelding går bra og betales i kantina i hallen og må gjøres før kl. 12.00 lørdag.
Gi beskjed om det er noen som har allergier som må taes hensyn til.

Velkommen til Regionalcup 1 – 2018/19!