Bodø Bordtennisklubb ønsker velkommen til Bodømesterskapet 2018– ei single- og lagturnering i bordtennis – som arrangeres i 2. etasje på Bankgata Flerbrukshall 28. og 29. april 2018. Resultatene kommer inn i NBTFs rankingssystem.

Klasser og foreløpig program

Lørdag 28. april:
08.00 Hallen åpner

09.00 Rekrutt 15 single (under 1400 poeng) (kr 100,- pr. spiller)
09.00 Veteran 35 single (kr 140,- pr. spiller)
13.00 Rekrutt 13 single (under 1200 poeng) (kr 100,- pr. spiller)
13.00 Herrer A single (kr 140,- pr. spiller)

Søndag 29. april:
08.00 Hallen åpner
09.00 Herrer A lag   (kr 310,- pr. lag)
09.00 Rekrutt 15 lag (under 1400 poeng) (kr 210,- pr. lag)
09.00 Gutter/jenter 11 single (kr 100,- pr. spiller)

Endelig program blir klart uka før stevnet.

Reglement og konkurranseform

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2006.
NIFs dopingbestemmelser gjelder. 

Overdommer. Ane Handegård tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Konkurranseform:
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle  kamper.
I singleklassene spilles det puljespill med avsluttende sluttspil. Om tiden tillater det blir det B-sluttspill.
I lagkampen spilles det Corbillion Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.
Hvert lag kan bruke maksimalt tre spillere i hver lagkamp, spiller C/Z kan kun brukes i double, men kan melde på inntil fire spillere. Lagkampen stoppes når et lag har vunnet 3 kamper. Avhengig av antall påmeldte lag spilles det enten cupspill med plasseringskamper til siste plass eller innledende puljekamper med påfølgende cup-/plasseringsspill.

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Nittaku hvite*** 40+.

Innmelding: Forfall av spillere/lag meldes inn senest 45 minutter før klassen starter.
I lagkampen melder lagleder for hvert lag inn sitt lag på eget skjema senest 15 minutter før klasse-/runde starter.
Trekning skjer 30 minutter før hver runde starter.

Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking pr. 01.04.18. Hvert påmeldte lags gjennomsnittlige rankingpoengsum danner grunnlaget – merk har man meldt på 2, 3 eller 4 spillere i påmeldingsskjemaet er det gjennomsnittet av disse som brukes gjennom turneringen. 
Dømming: Spillere som ikke er i aksjon må ta høyde for å dømme både i pulje-/lagkamp- og i sluttspill etter man er utslått.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. 

Servering: Det serveres mat og drikke gjennom hele arrangementet.
Vi tar i mot betaling både i kortterminal og på Vipps.

Påmeldingsfrist 21. april 2018. Påmelding gjøres på skjema dette påmeldingsskjemaet (Excel). Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
For lagkampen kan man melde på 4 spillere, men kun 3 spillere kan brukes i hver lagkamp. Merk at gjennomsnittlig rankingsum på hvert påmeldt lag danner grunnlaget for lagets seeding. Det tillates at man kan melde på spillere fra andre klubber på sitt lag. Jenter deltar på lik linje med gutter i denne konkurransen. Startkontingenten skal betales samlet for alle lagene til hver klubb, faktura tilsendes og må være betalt før stevnestart.

Velkommen til Bodømesterskapet 2018!