Program for bordtennisen / bordtennis parasport under BSG 2017
Programme for Table Tennis / Table Tennis Parasport at BSG 2017

Med den største glede vil vi i Bodø Bordtennisklubb på vegne av Barents Sportskommité Norge og Nordland Idrettskrets ønske alle deltakende bordtennisspillere, trenere og supportere fra Russland, Sverige og Norge velkommen til Barents Summer Games 2017. Håper dere alle vil finne dere godt til rette og få noen opplevelsesrike dager i Bodø og Bankgata Flerbrukshall, 1.–3. september 2017. Trekning og resultater her.

With great pleasure, Bodø Bordtennisklubb (Bodø Table Tennis Club) on behalf of Barents Sport Committee Norway and Nordland Idrettskrets wish all participating table tennis players, coaches, supporters from Russia, Sweden and Norway welcome to Barents Summer Games 2017. We hope that you will have memorable days in Bodø and Bankgata Flerbrukshall, September 1st–September 3rd 2017. Draws and results on this page.

FREDAG 1. SEPTEMBER / FRIDAY SEPTEMBER 1st:

12.00 – 16.00 Ankomst Bodø, akkreditering og check-in på hotellene (etter 12.00).
12.00 – 16.00 Arrival in Bodø, accreditation and check-in at the hotels (after 12:00).

16.00 – 18.30 Registrering på Skagen hotell er åpen
16.00 – 18.30 Registration office at Skagen hotel is open.

16.00 – 18.00 Trening for deltakerne i Bankgata Flerbrukshall.
16.00 – 18.00 Training at the arena Bankgata Flerbrukshall (walking distance).

18.00 – 19.15 Middag på Skagen hotell for alle utøvere og trenerne.
18.00 – 19.15 Dinner at Skagen hotel.

19.15 – 19.30 Transport til åpningsseremonien i Bodø Spektrum.
19.15 – 19.30 Transportation to the Opening Ceremony in Bodø Spectrum.

20.00 – 21.30 Åpningsseremoni i Bodø Spektrum.
20.00 – 21.30 Opening Ceremony in Bodø Spectrum.

21.30 – 22.00 Transport til Skagen hotell for de som bor der.
21.30 – 22.00 Transportation to Skagen hotel.

 

LØRDAG 2. SEPTEMBER / SATURDAY SEPTEMBER 2nd:
07.00 – 08.45 Frokost på Skagen hotell for tilreisende utøvere og trenere.
07.00 – 08.45 Breakfast at Skagen hotel.

08.45 – 09.00 Gå til Bankgata Flerbrukshall for de tilreisende, bodøutøvere møter direkte i hallen.
08.45 – 09.00 Walking to the arena – Bankgata Flerbrukshall.

09.00 Hallen åpner – oppvarming.
09.00 The arena opens – warm up play.

10.00–12.00 Start 1. runde lagkonkurranser: Mixed 18 lag, Parasport lag.
10.00–12.00 Start 1st round of the team competition: Mixed18 team, Parasport team.

12.00 – 13.30 Lunsj ved Bankgata vgs. som ligger rett ved hallen.
12.00 – 13.30 Lunch available at Bodø vgs. close to the arena .

13.30 – 15.30 Start 2. runde lagkonkurranser: Mixed 18 lag, Parasport lag.
13.30 –15.30 Start 2nd round of the team competition: Mixed18 team, Parasport team.

14.00 – 15.00 «Try The Sport» – hall B er åpen for folk som vil prøve bordtennis.
14.00 – 15.00 «Try The Sport» – hall B is open for people who want to try table tennis.

16.00 – 18.00 Start 3. runde lagkonkurranser: Mixed 18 lag.
16.00 – 18.00 Start 3rd round of the team competition: Mixed18 team.

18.00 Konkurranseslutt – spillere går til Skagen hotell.
18.00 Competition end – walking to Skagen hotel.

18.00 – 19.15 Middag på Skagen hotell for alle utøvere og trenere.
18.00 – 19.15 Dinner at Skagen hotel.

19.15 – 19.30 Transport til Get Toghether – sammenkomst I Bodø Spektrum.
19.15 – 19.30 Transportation to Get-Together in Bodø Spectrum.

20.00 – 22.30 “Get Together – Play Together” i Bodø Spektrum.
20.00 – 22.30 “Get Together – Play Together” in Bodø Spektrum.

22.30 – 23.00 Transport til Skagen hotell for tilreisende utøvere og trenere.
22.30 – 23.00 Transportation to Skagen hotel.

 

SØNDAG 3. SEPTEMBER / SUNDAY SEPTEMBER 3rd:
06.30 – 07.30 Frokost på Skagen hotell for tilreisende utøvere og trenere.
06.30 – 07.30 Breakfast at Skagen hotel.

07.45 – 08.00 Gå til Bankgata Flerbrukshall for de tilreisende, bodøutøvere møter direkte i hallen.
07.45 – 08.00 Walking to the arena – Bankgata Flerbrukshall.

08.00 Hallen åpner – oppvarming.
08.00 The arena opens – warm up play.

09.00 – 10.30 Start single puljespill: Gutter 18, Jenter 18 og Parasport.
09.00 – 11.00 Start single competition, pools: Boys 18, Girls 18, Parasport.

12.00 – 12.30 Semifinaler B-sluttspill Gutter 18.
12.00 – 12.30 Semi finals  Consolation cup Boys 18.

12.30 – 13.00 Semifinaler Gutter 18, finale B-sluttspill Gutter 18.
12.30 – 13.00 Semi finals Boys 18, final Consolation cup Boys 18.

 

13.00 – 13.30 Finale Gutter 18 / Final Boys 18.

13.30–14.00 Medaljeseremoni – avslutning.
13.30–14.00 Medal Ceremony – closing of the tournament.

12.00 – 15.00 Lunsj ved Bankgata vgs. som ligger rett ved hallen.
12.00 – 15.00 Lunch available at Bodø vgs. close to the arena .

14.00 –15.00 Tilreisende utøvere og trenere går til Skagen hotell.
14.00 –15.00 Walking to Skagen hotel.

15.00–17.00 For Bodø-spillere, trenere, medlemmer og foresatte er det nedrigging i Bankgatahallen.

Vær OBS på at det kan bli endringer i tidsskjemaet.
Be aware that changes in schedule may occur.

Info, regler og konkurranseform:
Info, Rules and Competion Form:

Spillerlisens må være løst av alle norske spillere.Turneringen er underlagt NBTFs, ETTUs og ITTFs konkurransereglement. NIFs og internasjonale dopingbestemmelser gjelder.
The rules of NBTF, ETTU and ITTF are followed. So also about international doping regulations.

Overdommer og teknisk delegert/Referee and Technical Delegate: Jonny Ternlind, tlf. 901 81 692.
Turneringsleder/Tournament ManagerEspen Wiik, tlf. 944 98 092

Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert VM. Hvite Stiga Perform 40+ plast*** baller.
Blue Stiga Expert VM tables. White Stiga Perform 40+Plastic*** balls.

Bankgata Flerbrukshall 2. etg.: Rødt Omnisport 3,45 mm bordtennisgulv i hall 1 og treparkett i hall 2.
Arena, Bankgata Flerbrukshall 2nd floor: Red Omnisport 3,45 mm table tennis floor in hall 1 and wood parquet in hall 2.

Spilleflater: Ca. 5,5 x 12 m.
Playing area: App. 5,5 x 12 m.

Lagkonkurransene lørdag 2. september :
Det spilles Swaythling Cup (A-Y/B-X/C–Z/A-X/B-Y) i gutte- og jenteklassene hvor alle møter alle, og man spiller alle fem kampene i hver lagkamp.
Jenter 18-lagene til Russland og Norge vil møtes to ganger, da de bare er to lag med.
Det spilles Corbillion Cup (A-X/B-Y/AB-XY/A-Y/B-X) i Paraklassen, og man spiller også her alle fem kampene i hver lagkamp.

Team competition on Saturday September 2nd:
Swaythling Cup (A-Y/B-X/C–Z/A-X/B-Y) in Boys 18, Girls 18. All teams will meet each other, and all five matches must be played.
The Girls 18 teams of Russia and Norway will play twice against each other.

Corbillion Cup (A-X/B-Y/AB-XY/A-Y/B-X) in Parasport. All teams will meet each other, and all five matches must be played.

Singleklassene søndag 3. september:
Det spilles puljespill i Gutte 18, Jente 18 og Parasport. 3 spillere i hver pulje hvor de 2 beste går videre til kvart- og semifinaler. 3’erne i hver pulje spiller B-sluttspill.

Singleklassene Sunday September 3rd:
Pools of 3 players in Boys 18, Girls 18 and Parasport. 3 players in each group and the first 2 advance to 1/4 finals and 1/2 finals. The 3rd placed players will play in a Consolation  Cup.

Det spilles best av 5 sett til 11 i alle kamper.
Best of 5 sets to 11 in all matches.

Påmeldte spillere
Registrated Players:

RUSSLAND/RUSSIA:
Team members:
1 CHRISTINA MOSHKOVSKAIA, GIRLS, 2001
2 ALEXANDRA MATVEEVA, GIRLS, 2000
3 ELIZAVETA PONOMARENKO, GIRLS 2002
4 ARTEM SEMUSHIN , BOYS, 2000
5 SAVELIY GORDEEV, BOYS, 2001
6 GLEB KHARIONOVSKIY, BOYS, 2000
Coaches:
ANDREY VOLOSHIN
TATIANA ALEKSEEVA

SVERIGE/SWEDEN:
Team members:
9 ANDERS SANDSTRÖM, BOYS, 2001
10 ISAC BROBERG, BOYS, 2001
11 DAVID EKMAN, BOYS, 2002
12 STEFAN SUNDVALL, PARASPORTS, 1975
13 OSKAR GYLLENBÅGA, PARASPORTS, 1994
Coaches:
MARKO LESKINEN
BILL JOHANSSON

NORGE/NORWAY:
Team members:
14 KRISTINA PIRTSKHALAVA, GIRLS, 2002
15 ELISABETH BORDEVICH JOHNSEN, GIRLS, 2001
16 LENE STEINSUND, GIRLS, 2002
17 EIRIK WIIK, BOYS, 1999
18 SIVERT ROMSTAD, BOYS, 2001
19 ANDREAS DAGSLOTH, BOYS, 1999
20 TOR-ANDERS RASMUSSEN, PARASPORTS, 1970
21 AUDEN-MAGNUS HJELSENG, PARASPORTS, 1996
Coaches:
KEVIN JOHANSEN / ANDREAS WIIK
ROLF OLSEN
ANTON ÅKESSON