Helga 20. og 21. mai var det Forbundsting for NBTF i Bergen.

For Region Nord deltok Jonny Ternlind, Ane Handegård, Espen Wiik og Kevin Johansen. Samtlige var på talerstolen underveis og tok opp saker som spesielt angikk Nord-Norge. Etter forslag fra Jonny bevilget NBTF 20 000,- til Barents Games.

Kevin og Espen argumenterte fra talerstolen for at neste Ting skulle legges til Bodø og klarte etter hvert å få flertallet med på det. Det betyr at det for første gang i NBTFs mer enn 70-årige historie vil avholdes et forbundsting i Nord. Vi oppfordrer de nord-norske klubbene til å stille manns- og kvinnesterke opp i Bodø om to år!

Region Nord fikk også mange personer inn i komiteene og utvalgene som ble valgt på Tinget. Bjørn Helge Handegård ble valgt til leder for Disiplinær – og sanksjonsutvalget, der får han følge av Sigbjørn Skjerpen Johansen som medlem. Erik Eidesen ble valgt til medlem i Lovkomiteen og Ane Handegård ble vara. Espen Wiik ble valgt til vara for Kontrollkomiteen og Kevin Johansen ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen.

Under festmiddagen lørdag ble Ane Handegård tildelt NBTFs minneracket. Denne utmerkelsen henger høyt i norsk bordtennis og tildeles de som har utmerket seg med et spesielt godt arbeid for bordtennissporten. Etter applausen fra delegatene å dømme syns alle denne tildelingen var vel fortjent.

http://bordtennis.no/ane-handegard-er-tildelt-nbtf-minneracket/