Print
Da er det bare noen dager igjen til vi åpner Thon Hotel Nordlys Cup 2016 i Bankgata Flerbrukshall.

Selv om deltakertallet har vært langt høyere tidligere så medfører likevel det hele en del dugnadsinnsats for medlemmer og foresatte.

Se oppdatert program og oversikt over påmeldte etc. for stevnet her.

Vi er jo så heldige at vi har alt utstyret i hallen så det blir kun å transportere det ned fra andre etasjen og ned i storhallen.
Vi skal ha opp 16 bord og ramme inn med sorte barrikader rundt alle bord. Egentlig helt likt NNM som var i april.

ALLE medlemmer, må være representert under opp- og nedriggingen. I tillegg har Sandra Flem Olsen sendt ut dugnadsliste for kantina.
Her må alle stille, og kan man ikke  så må man enten bytte eller finne noen som kan ta vakta, hver enkelt er ansvarlig for det.

Når det gjelder riggingen så møter man kl. 19.00 fredag 23. september. Vi må være ferdig rigget kl. 22.00. Normalt sett går dette greit.
Espen og Sven Martin har oversikta over hvordan hallen skal rigges, de informerer før vi begynner å sette opp bordene.

Når det gjelder dere som skal delta, husk å møt opp kl. 08.00 begge dagene, selv om man ikke har kamp før litt senere. Vi trenger hjelp til dømming, bl.a. lørdag morgen ca. 1 times tid. Her må veteranspillerne i 50-årsklassen dømme før de selv skal i ilden kl. 10.15. Videre Kl. 12.00 lørdag er det behov for 6 dommere til G13-klassen, fint om foresatte kan stille opp her.

Ane registrerer alle Bodø BTK-spillerne på morgenen, meld dere for henne ved ankomst til hallen. Ellers om det blir forfall, at noen blir syke, så gi beskjed senest én time i forveien, det er viktig.

I kamper skal Bodø BTKs klubbutstyr brukes, treningsoverall mellom kampene og BBTK-trøya når kampene spilles.

Til syvende og sist, men ikke minst, ALLE som deltar i stevnet må ha innløst NBTF-lisens for sesongen 2016/17. Har dere ikke mottatt innbetalingsgiro fra NBTF, ta kontakt med Espen for å få tilsendt ny giro.